Inovační týden – poděkování spolupracujícím institucím a odborníkům za součinnost v maratónu expertních přednášek v ZS 2023

V osmém týdnu zimního semestru akademického roku 2023/2024 se uskutečnila série externích přednášek organizovaných Katedrou regionálních studií v rámci inovačního týdne VŠE pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia.

Katedra regionálních studií si tímto dovoluje poděkovat všem zástupcům spolupracujících institucí za skvělou spolupráci a zajímavé podněty ve výuce.

Jednalo se zejména o následující témata:

  • téma sociálně ekonomického rozvoje hlavního města Prahy – Rozpočtový proces hl. m. Prahy: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ředitel odb. rozpočtu magistrátu (odborný garant doc. Petr Toth);
  • téma fungování a efektivita ve veřejné správě. Přednáška a diskuse s RNDr. Josefem Postráneckým, Ministerstvo vnitra ČR (odborná garantka Dr. Hana Silovská);
  • ESG – regulatorní nutnost nebo obchodní příležitost? Přednáška společnosti Moore Czech Republic s.r.o. (odborná garantka Dr. Hana Silovská);
  • ČEZ Experience – Projektové řízení v praxi – Odborná přednáška experta ČEZ – Ing. Dalibor Dymák (odborný garant prof. Martin Pělucha).

 

Přednášky moderovali a koordinovali příslušní garanti studijních předmětů z Katedry regionálních studií.

Níže uvádíme výběr některých momentů ze dvou přednášek:

ČEZ Experience – Projektové řízení v praxi – Odborná přednáška experta ČEZ – Ing. Dalibor Dymák (čtvrtek 9. 11. 2023, 14:30-16:00)

ESG – regulatorní nutnost nebo obchodní příležitost? Přednáška společnosti Moore Czech Republic s.r.o. (středa 8. 11. 2023, 9:00-11:00)