KREG se stal partnerem a spoluorganizátorem mezinárodní vědecké konference MĚ100 2019

KREG se stal partnerem a spoluorganizátorem mezinárodní vědecké konference MĚ100 2019, která se uskuteční v úterý 5. listopadu 2019. Hlavním koordinátorem této významně vědecké události v tématice regionálních a urbánních studií je ČVUT Praha, přičemž dalšími partnerskými institucemi této konference jsou významná vědecko-výzkumná pracoviště nejen v ČR, ale také na Slovensku a Polsku. Konkrétní informace o konferenci budou zveřejněny v druhém čtvrtletí 2019.

Odborným garantem této konference za KREG (spoluorganizátor/partner) je doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.