KREG startuje tříletý výzkum financovaný z GAČR – nové výzvy digitalizace v území

V lednu 2020 oficiálně startuje nový tříletý výzkum na Katedře regionálních studií, který se zaměří na hodnocení problematiky digitalizace v území a s tím související potenciál i případné problémy. Klíčové jsou souvislosti rozdílů mezi městy a venkovem, resp. různými typy venkovských oblastí v ČR a vybraných zemí EU. Dále budou ověřovány postuláty relevantních teoretických přístupů rurálních studií v praxi konkrétních typů venkovských oblastí. Cílem výzkumu je vymezit hlavní prvky teoretických základů „rural resilience“ v kontextu rozdílů postupující digitalizace mezi městy a různými typy venkovských oblastí. V návaznosti na výsledky výzkumu budou formulovány výzvy pro tvorbu politiky rozvoje venkova v ČR i EU.

 

Výzkumný projekt je financován Grantovou agenturou České republiky – registrační číslo 20-17810S

 

Název projektu: Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem.

Období realizace: 01/2020 – 12/2022

Hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.