KREG úspěšně spolupracuje na projektu technické asistence Evropské komise k podpoře implementace Fondu pro spravedlivou transformaci

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo zprávu (viz ZDE) o úspěšném řešení projektu technické asistence Evropské komise k podpoře implementace Fondu pro spravedlivou transformaci v ČR, který se zaměřuje na české uhelné regiony, tj. Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Tento projekt technické asistence je financován Evropskou unií prostřednictvím nástroje technické podpory (Technical Support Instrument), který řídí Generální ředitelství Evropské komise pro podporu strukturálních reforem. Hlavním nositelem projektu je německá Frankfurt School of Finance & Management. V České republice je hlavním partnerem Národohospodářská fakulta VŠE Praha (Katedra regionálních studií). Team leader je prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (KREG).

Projekt technické asistence začal být realizován na základě podnětu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), oddělení RE:START.

TSI projekt (bližší informace ZDE), významně pokročil ve své realizaci, a proto je možné sdílet první průběžné výstupy projektu, informace o akcích, které se uskutečnily a kde najdete související materiály a další informace.

Cílem TSI projektu bylo primárně podpořit implementaci Fondu pro spravedlivou transformaci (FST), který v České republice představuje Operační program Spravedlivá transformace (OPST), který je řízený kolegy z Ministerstva životního prostředí (více o tomto programu naleznete ZDE). Oddělení RE:START (MMR) je pak hlavním koordinátorem této technické asistence, jejichž realizaci zajišťuje konsorcium partnerů (více informací – viz odkaz na TSI projekt výše).

Převážná část projektu se realizovala v roce 2023, kdy se celkem uskutečnilo:

  • 21 prezenčních i online vzdělávacích akcí (workshopy, webináře, školení)
  • s přibližně 700 účastníky (souhrnně za všechny akce)
  • vybrané prezenční workshopy se konaly i ve městech jako jsou Cheb, Sokolov, Ostrov, Chomutov nebo Most a samozřejmě v krajských městech Ústeckého a Karlovarského kraje.

TSI projekt přinesl také příručku příkladů dobré praxe, která je v digitální podobě, stejně jako další materiály související s projektem, dostupná ke stažení v sekci Dokumenty, TSI Projekt ZDE, nebo na příslušných krajských webových stránkách. Letos v lednu pak byla příručka představena ve všech třech krajích na příslušném workshopu.

V rámci TSI projektu vznikly i předvyplněné šablony voucherů, obsahující vzorové příklady projektů, které by vouchery z OP ST mohly podpořit. Vytvořena byla i analytická zpráva o dosavadních zkušenostech a doporučení k implementaci FST, která je také dostupná na našich webových stránkách.

Materiály z akcí, které jako součást projektu pořádali kolegové ze společnosti BeePartner a.s. jsou ke shlédnutí uvedeny ZDE.