Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil dvě výběrová řízení na pracovní místa k rozpočtu a financování

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlásil začátkem v dubnu 2023 dvě výběrová řízení na obsazení dvou pracovních místa na pozice rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy.

Detaily pro nabízené pracovní pozice jsou dostupné pro první pozici ZDE a pro druhou pozici ZDE. Pozice jsou vhodné i pro čerstvé absolventy studijních programů Katedry regionálních studií.

Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 27. dubna 2023 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1