Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na pracovní místo k rozpočtu a financování

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlásil dne 23. března 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy.

Stručná náplň práce

  • realizace rozpočtových opatření ve vztahu k městským částem a kontrola správnosti pořízených úprav rozpočtu schválených orgány města městskými částmi,
  • zpracování oznámení o schváleném rozpočtovém opatření městským částem a stanovisek pro městské části, vztahujících se k problematice jejich financování,
  • zpracovávání materiálů k úpravám rozpočtu ve vztahu k městským částem pro jednání orgánů hl. města Prahy
  • čtvrtletní zpracovávání výsledků hospodaření za městské části, které slouží jako podklad pro souhrnný předklad výsledků hospodaření za městské části 1–57 pro orgány města
  • kontrola a zpracování dílčích podkladů k finančnímu vypořádání městských částí s rozpočtem hl. města Prahy a státním rozpočtem podíl na koncepčních rozpočtových pracích
  • zajišťování přehledů pro orgány MHMP o rozpočtových opatřeních ve vztahu k městským částem

Detaily k nabízené pracovní pozici jsou ZDE.

Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. dubna 2022 do 11:00 hod. v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.