Mimosemestrální „seznamovací“ kurz 5RE001 určený NEJEN pro studenty prvního ročníku bakalářského studia – REGISTRACE v InSIS ZAHÁJENA!

 

Jak jsme již dříve avizovali, tak Katedra regionálních studií opět vypsala mimosemestrální předmět 5RE001 Úvod do studia regionalistiky, který je určen nejen studentům prvního ročníku bakalářského programu, ale je vhodný i pro magisterské studenty, protože je koncipován jako SEZNAMOVACÍ PŘEDMET S PROGRAMEM VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ, ve kterém budou mít možnost se setkat s odborníky z praxe a zjistit možnosti budoucího uplatnění v rámci oboru.

V InSISu je možné se do něj již nyní zaregistrovat – je vypsán mimosemestrálně. Jeho zakončení nebude pro studenty nikterak náročné, tj. formou diskusního kolokvia.

Důležitá je náplň a celkový program předmětu, který je zaměřen na praktické souvislosti studia, možnosti uplatnění v praxi, a proto jsou plánována setkání a diskuse s odborníky z praxe (obce, poradenské společnosti, ministerstva).

Co nejdříve budou představeny detaily programu tohoto předmětu pro zimní semestr 2022/2023.

REGISTRACE PRO TENTO MIMOSEMESTRÁLNÍ KURZ JSOU V InSIS ZAHÁJENY!

Případné dotazy, prosíme, posílejte garantce předmětu Ing. Haně Černé Silovské, Ph.D. (hana.silovska@vse.cz) nebo na vedoucího katedry doc. Ing. Petra Totha, Ph.D. (petr.toth@vse.cz).

Těšíme se na viděnou!