Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí dvě pracovní pozice: Referent/Referentka do odboru strukturálních fondů

Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení autorizace plateb odboru strukturálních fondů sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní pozice do oddělení autorizace plateb.

Název pozice:

  • referent / referentka autorizace plateb (typová pozice finanční manažer) – s0909, a to na dobu určitou, po dobu výkonu zahraniční služby stávajícího státního zaměstnance. Tato pozice bude vykonávána v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Více informací ZDE
  • referent / referentka autorizace plateb (typová pozice finanční manažer) – s0389, a to na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně. Tato pozice bude vykonávána v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Více informací ZDE.

Obor a charakteristika pracovní činnosti:

  • Zajišťování činností vymezených Operačním manuálem pro funkci referenta autorizace plateb. Na základě žádostí o platby potvrzených po předchozí formální, věcné a finanční kontrole ze strany implementační agentury autorizace jednotlivých dotačních plateb. Dále pak také autorizace vkladů do finančních nástrojů.
  • Spolupráce na administrativě spojené s uplatněním postupu dle § 14e zákona o rozpočtových pravidlech.
  • Spolupráce na přípravě metodických postupů týkajících se autorizace žádostí o platbu.
  • Spolupráce na testování a úpravě monitorovacího systému v kontextu autorizace žádostí o platbu a vkladů do finančních nástrojů.
  • Samostatná spolupráce se zástupci implementační agentury, příjemci podpory, jinými orgány státní správy apod.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 8. července 2022 na e-mail: kolarikova@mpo.cz.