Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí pracovní pozici „Referent/Referentka do odboru strukturálních fondů“

Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení autorizace plateb odboru strukturálních fondů sekce fondů EU, vyhlásilo výběrové řízenína pozici referent / referentka autorizace plateb (typová pozice finanční manažer), a to na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně.

Obor a charakteristika pracovní činnosti – s0389:

  • Zajišťování činností vymezených Operačním manuálem pro funkci referenta autorizace plateb. Na základě žádostí o platby potvrzených po předchozí formální, věcné a finanční kontrole ze strany implementační agentury autorizace jednotlivých dotačních plateb. Dále pak také autorizace vkladů do finančních nástrojů;
  • Spolupráce na administrativě spojené s uplatněním postupu dle § 14e zákona o rozpočtových pravidlech;
  • Spolupráce na přípravě metodických postupů týkajících se autorizace žádostí o platbu;
  • Spolupráce na testování a úpravě monitorovacího systému v kontextu autorizace žádostí o platbu a vkladů do finančních nástrojů;
  • Samostatná spolupráce se zástupci implementační agentury, příjemci podpory, jinými orgány státní správy apod.

 

Detailní informace k nabízené pracovní pozici jsou dostupné na ZDE.

 

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem  nejpozději do 28. ledna 2022 na e-mail: haskovab@mpo.cz.