MPO a Katedra regionálních studií NF VŠE společně pořádají 2. 5. 2023 ekonomický regionální seminář v Českých Budějovicích

Sekce EU fondů Ministerstva průmyslu a obchodu pod vedením doc. Ing. Mariana Piechy, Ph.D., LL.M., a Katedra regionálních studií Národohospodářské fakulty VŠE společně pořádají dne 2. 5. 2023 ekonomický regionální seminář v Českých Budějovicích.

Témata budou atraktivní – dotace pro malé a střední podniky, budoucnost nízkouhlíkové ekonomiky a zachytávání a ukládání C02. Na semináři zazní příspěvky specialistů na dotační politiku z MPO a Agentury pro podnikání a inovace, specialistů na využití dřeva z Výzkumného ústavu dřevařského a české firmy NEMA, která je lídrem na trhu dřevostaveb a sama jde příkladnou cestou ve snižování uhlíkové stopy.

Na akci představí svoji práci také studentka doktorského studijního programu „Regionální rozvoj“ Mgr. Šárka Tomanová, která se nízkouhlíkové ekonomice dlouhodobě věnuje.

MPO a Katedra regionálních studií NF VŠE společně pořádají 2. 5. 2023 ekonomický regionální seminář v Českých Budějovicích