Novinky v předmětu 5RE311 – Informační systémy veřejné správy: využití mapového softwaru ArcGIS, vizualizace dat a další

V zimním semestru školního roku 2020 až 2021 je vyhlášen formou aktualizovaného kurzu předmět:

  

5RE311 – Informační systémy veřejné správy (3 ECTS kredity)

 

V současné době se prudce zvyšuje význam digitalizace a informačních systémů v souvislosti s konceptem 4.0 tedy čtvrtou průmyslovou revolucí, kde se kromě digitalizované ekonomiky, internetu věcí, či problematiky Smart Cities, řeší i prostorové analýzy a geografické informační systémy pro potřeby veřejné správy.

Kromě pohledu na vývoj eGovermentu v ČR, si kurz si klade za úkol seznámit posluchače i se základními přístupy architektury informačních systémů a způsobů jejich tvorby, které mají sloužit jako základ všeobecného rozhledu, na jehož základě bude posluchač schopen racionálně a koncepčně ovlivňovat rozvojové  procesy  ve společnosti.

Hlavní novinkou předmětu je důraz na Geografické informační systémy (GIS). Kurz nabídne představení mapového softwaru ArcGIS, na kterém bude demonstrována tvorba datových map, různé druhy zobrazení a vizualizací dat.  Studenti budou mít příležitost si tvorbu map vyzkoušet a po dobu trvání kurzu využívat placené licence ArcGIS Pro a ArcGIS Online i pro vlastní potřebu.

Kurz dále nabídne úvod do prostorové analýzy a ilustrace prostorových regresí pro různé ekonomické či sociodemografické faktory.

5RE311 je vhodný pro bakalářský i magisterský stupeň studia na VŠE.