Nový mimosemestrální kurz 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje (pro studenty bakalářského studia) je vypsán v InSISu pro registrace

Katedra regionálních studií vypsala v InSISu pro registrace/zápisy nový mimosemestrální předmět 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje, který je určen studentům bakalářského programu a volně navazuje na předmět 5RE001 Úvod do studia regionalistiky.

Hlavním cílem tohoto předmětu je uvést studenty do praxe vybraných témat regionálního rozvoje a fungování veřejné správy.

Formou tematických setkání s odborníky z praxe v rámci přednášek, workshopů nebo exkurzí budou představeny konkrétní příklady různých problémů, se kterými se aktéři lokálního a regionálního rozvoje (tj. územní samospráva, neziskový a soukromý sektor, instituce státní správy) potýkají. Důraz bude kladen na zkušenosti z praxe a na vysvětlení možností a přístupů k jejich řešení.

Součástí předmětu bude také zpracování stručného semestrálního úkolu zaměřeného na možnosti a limity řešení rozvoje vybrané lokality v návaznosti na realizovanou exkurzi.

Příklady exkurzí a tematických přednášek realizovaných v minulých letech:

  • návštěva úřadu městské části a diskuze se starostou,
  • exkurze do obce v suburbánním prostoru hl. m. Prahy a diskuze o jejích problémech,
  • problémy rozvoje cestovního ruchu v méně známých lokalitách,
  • exkurze a diskuze o regionální podpoře rozvoje inovací v malých a středních firmách.

 

Předmět je čtyřkreditový a je již vyhlášen mimosemestrálně v InSISu pro registrace.

 

Dílčí detaily v plánovaném programu naleznete v pravém boxu této webové stránky po rozkliknutí.

Nový mimosemestrální kurz 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje (pro studenty bakalářského studia) je vypsán v InSISu pro registrace