Nový mimosemestrální předmět – 5RE001 ÚVOD DO STUDIA REGIONALISTIKY

Katedra regionálních studií akreditovala nový mimosemestrální předmět 5RE001 Úvod do studia regionalistiky, který je určen studentům prvního semestru prvního ročníku bakalářského programu jako SEZNAMOVACÍ PŘEDMET S PROGRAMEM VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

První ročník je složen především z celofakultních povinných předmětů, na které chodí studenti společně bez odlišení své specializace. Logickou strategií většiny studentů je soustředit se na tyto předměty a volné kredity šetřit do budoucna.

Pokud byste však chtěli obětovat tři volné kredity – v říjnu 2020  (tedy druhý až třetí týden po začátku semestru) bude vyhlášen výše uvedený předmět jehož cílem je seznámit se se základy regionalistiky interaktivní formou. Připravujeme proto exkurze na ministerstva a obecní úřady, vybrané přednášky odborníků z praxe, týmové úkoly v terénu a další.

Hlavním smyslem tohoto předmětu je seznámit se mezi sebou i s učiteli již v prvních týdnech studia a napomoci zorientovat se ve studiu a programu.

Detailní informace k tomuto předmětu naleznete v jeho sylabu, který je dostupný v InSISu po přihlášeníZDE.

 

Průběžné informace budou dostupné také na Facebook stránce našeho oboru (zažádejte si o členství, které Vám bude obratem potvrzeno) – ZDE.