Nový odborný článek KREG v časopise indexovaném na Web of Science

V rámci výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky byl přijat k publikování další odborný článek v odborném periodiku Evaluation and Program Planning, který je indexován na Web of Science.

Autoři příspěvku: Martin Pělucha (VŠE), Viktor Květoň (UK) a Oto Potluka (University of Basel)

Název příspěvku: Using mixed method approach in measuring effects of training in firms: Case study of the European Social Fund support

Volume 73, April 2019, pp. 146 – 155

Článek je zaměřen na zhodnocení možností použití dvou specifických metod (kontrafaktuální evaluace a kvalitativní srovnávací analýzy) na vybraném typu intervence, tj. podpora vzdělávání zaměstnanců ve firmách z Evropského sociálního fondu. Součástí je také prověření logického řetězce faktorů, které vedly nebo nevedly ke sledovaným dopadům. Hlavní přidanou hodnotou příspěvku je kombinace využití kvantitativních metod pro identifikaci dopadů a dále kvalitativních metod k vymezení faktorů, které příslušné dopady umožnily.

Článek je dostupný ZDE