Nový odborný článek v časopise „Správní právo“ – Dr. Matula & Dr. Kouřilová – „Specifické rysy současného vývoje veřejné správy v Gruzii“

V odborném recenzovaném periodiku Správní právo (ISSN 0139-6005), které vydává Ministerstvo vnitra ČR, byl publikován v odborný článek zástupců Katedry práva a Katedry regionálních studií, tj. JUDr. Miloše Matuly, CSc. a RNDr. Jany Kouřilové Ph.D.

Odborný článek navazuje na vlastní výzkumné aktivity a empirické šetření autorů v oblasti fungování veřejné správy v Gruzii.

Článek je volně dostupný na webových stránkách časopisu ZDE

Citace:

Matula M., Kouřilová, J. (2018). Specifické rysy současného vývoje veřejné správy v Gruzii. Správní právo, roč. LI, č. 1-2, s. 100-128, ISSN 0139-6005