Prague City Tourism – exkurze v rámci předmětů 5RE335 a 5RE002

Ve středu 13. 4. 2022 jsme v rámci předmětů 5RE335 Cestovní ruch a regionální rozvoj a 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje navštívili Staroměstskou radnici v Praze, kde jsme se setkali s pracovníky Prague City Tourism (viz také ZDE), organizace destinačního managementu hl. města Prahy, která usiluje o udržitelný rozvoj cestovního ruchu.

Celou akci pro nás připravil Mgr. Josef Říkovský, ředitel sekce Kvalita služeb. Nejprve jsme se seznámili s projektem V Praze jako doma, který nám představil Ing. Michal Drobík, ředitel sekce B2B, dále s Koncepcí příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy, o níž hovořil J. Říkovský. Posledním tématem byly problémy turismu hl. m. Prahy, které nám vysvětlil pan Petr Slepička, ředitel sekce Provoz objektů. Po prezentacích jsme si prošli celou Staroměstskou radnici s paní Jiřinou Posledníkovou.

Moc děkujeme za vstřícnost a ochotu podělit se s námi o zajímavé informace a za poutavý výklad během prohlídky radnice.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

 

Několik momentů z exkurze je zachyceno v této galerii fotografií