Přednáška Ing. Adama Šimčíka z Nejvyššího kontrolního úřadu – 5RE305 a 5RE002

Ve čtvrtek 5.5.2022 jsme se v rámci předmětů 5RE305 Regionální politika, programování a projektování v regionálním rozvoji a 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje setkali s Ing. Adamem Šimčíkem, který působí v Nejvyšším kontrolním úřadu.

Ing. Adam Šimčík nás zajímavým způsobem seznámil se samotným NKÚ a jeho rolí nezávislé kontrolní instituce, jejímž posláním je kontrolovat hospodaření státu, a také s tím, jak takové kontroly probíhají. Potvrzením jeho schopnosti zaujmout bylo kladné vyjádření zhruba třetiny přítomných studentů ohledně budoucí možné práce v NKÚ.

Děkujeme za příjemnou atmosféru, spoustu informací a zkušeností!

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

 

Několik momentů z přednášky je zachyceno v této galerii fotografií