Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020

VŠE vypsala pro akademický rok 2020/2021 místa doktorandů pro 14 doktorských studijních programů v češtině a angličtině. Jedním z nich je také doktorský studijní program „Regionální rozvoj“, jehož hlavním cílem je příprava špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů, pro oblast soukromé sféry na pozice s požadavky vysoce kvalifikovaných odborníků se schopností analytického uvažování v regionálních souvislostech a příprava odborníků pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci v této disciplíně. Bližší informace k zaměření studijního programu jsou ZDE.

Elektronickou přihlášku na doktorské studium na VŠE v prezenční formě mohou zájemci podávat do 29. května 2020.

Zároveň je nutné zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Pro zařazení studenta do programu je třeba dodat na Národohospodářskou fakultu Dodatek k přihlášce s Prohlášením o předchozích a souběžných studiích od 1. 1. 1999. Bližší informace o přijímacím řízení jsou ZDE.

 

Přijímací zkoušky se konají 18. června 2020 od 9.00h na Národohospodářské fakultě VŠE Praha.