Program odborné a empirické podpory diplomantů NF VŠE ze strany Karlovarského kraje

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze byla oslovena zástupci Karlovarského kraje ohledně možnosti poskytování odborné a empirické podpory studentům na magisterském stupni studia při jejich práci na konkrétních tématech diplomových prací.

Karlovarský kraj identifikoval několik možných témat diplomových prací, ve kterých by uvítal intenzivní spolupráci se studenty NF VŠE v průběhu roku 2021.

Pro zvýšení motivace k účasti a zejména k podpoře aktivního a intenzivního přístupu studentů při sestavování diplomových prací v daných tématech stanovil Karlovarský kraj finanční odměny formou daru ve výši:

  • 10 000 Kč v případě úspěšné obhajoby s výsledkem hodnocení „výborně“,
  • 5 000 Kč v případě úspěšné obhajoby s výsledkem hodnocení „velmi dobře“.

Všem zapojeným studentům bude udělen certifikát o účasti v programu. Karlovarský kraj alokoval částku 75.000 korun na tuto formu spolupráce v roce 2021.

Níže jsou uvedena konkrétní výzkumná témata pro diplomové práce, včetně jejich rámcového popisu a předpokládaného průběhu spolupráce se zástupci Karlovarského kraje. Dále jsou u jednotlivých témat uvedení akademičtí pracovníci NF-VŠE, kteří mohou příslušné téma diplomové práce vést (zejména z Katedry regionálních studií a Katedry hospodářské a sociální politiky). Diplomant/diplomantka mohou společně se svým vedoucím práce dále upřesnit a specifikovat dané téma v návaznosti na zaměření studijního programu.

Zadané téma může být řešeno pouze jedním studentem, proto je nezbytné, aby diplomant nejdříve zkontaktoval fakultního koordinátora této spolupráce doc. Ing. Martina Pěluchu, Ph.D. (email: pelucham@vse.cz), který zprostředkuje informace a komunikaci mezi studentem, vedoucím práce a dále příslušnými pracovníky Karlovarského kraje.

 

DOKUMENT – TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ

 

Článek ze dne 23. 3. 2021 – KarlovyVaryDnes.cz

„S diplomanty Národohospodářské fakulty VŠE Karlovarský kraj brzy zahájí spolupráci“ – Dostupné ZDE