Projekt mezinárodní spolupráce „V4 Network on Entrepreneurship”

Katedra regionálních studií je jedním z partnerů projektu „V4 Network on Entrepreneurship“ financovaného z Visegradského fondu. Cílem projektu je spolupráce výzkumných organizací zabývajících se problematikou podnikání v lokálním a regionálním rozvoji a umožnit výměnu, sdílení a přenos zkušeností, dobré i špatné praxe podpory rozvoje malých a středních podniků v zemích V4. V rámci připravovaných akcí (tj. konference a workshopy) dále formulovat společné zájmy a doporučení pro tuto oblast.

 

Kick-off meeting partnerů projektu se uskutečnil ve dnech 4. a 5. března 2019 v sídle vedoucího partnera HÉTFA Research Institute and Center for Economic and Social Analysis (www.hetfa.hu) v Budapešti. Slovenským partnerem projektu je Slovak Business Agency (Bratislava) a Polsko je zastoupeno IDEA for Development Foundation (Varšava). KREG na setkání reprezentovali doc. Pělucha a Dr. Kouřilová.

Společná fotografie zástupců organizací ze zemí V4 na kick-off meetingu