Průběžná zpráva ze studijní stáže doktoranda Ing. Marka Feuricha ve Velké Británii

Ing. Marek Feurich, student doktorského studia na NF, v současné době absolvuje dvouměsíční studijní stáž na Northumbria University v Newcastlu ve Velké Británii. Velmi úzce spolupracuje s prof. Johnem Shuttem a prof. Joyce Liddle a v rámci svého pobytu se zaměřuje na zmapování vývoje financování z EU v regionu Severovýchoní Anglie, konkrétně za období od 90. let do současnosti. Dále věnuje pozornost identifikaci nových fondů a finančních mechanismů, které v posledních letech doplnily či spíše výrazně zastoupily financování z EU.

Konkrétně řeší dva případy. Analýzu využití těchto fondů k podpoře rozvoje lidských zdrojů v oblasti „Arthur’s Hill Area Newcastle West“, což je poměrně značne deprivovaná lokalita, ve které je ubytovaný. Druhý případ se týká využití fondů ve spojitosti s „work of future“ či průmyslem 4.0, kde by se chtěl zaměřit konkrétně na firmu Nissan a její dodavatele, a také se podívat na to, jakým způsobem se zde investuje do lidského kapitálu. Významným odborníkem v této oblasti je Paul McEldon z Business & Innovation Centre v Sunderlandu, se kterým by se měl osobně setkat v nasledujících dnech.

V minulém týdnu Marek aktivně pomáhal s přípravou odborné konference „Day One. After Brexit?“, jejíž organizaci měl v odborné garanci prof. John Shutt s prof. Joyce Liddle na půdě univerzity.

Poznatky které zde získá, by Marek chtěl následně ve svém výzkumu a doktorské disertační práci porovnat s přístupem financování rozvoje lidského kapitálu v ČR.