Registrace 2019/2020 – informace pro Bc. studenty oboru Veřejná správa a regionální rozvoj – možnost registrovat diplomový seminář

Dovolujeme si upozornit studenty na bakalářském stupni, kteří se budou připravovat v nadcházejícím akademickém roce 2019/2020 na sestavení své bakalářské práce, a zároveň mají dostatek volných kreditů, že si mohou zaregistrovat předmět 5RE502 Diplomový seminář z veřejné správy a regionálního rozvoje.

Ačkoliv je předmět koncipován pro studenty na magisterském stupni studia, tak jako volně volitelný předmět si jej mohou zaregistrovat i studenti na bakalářském stupni. V rámci tohoto předmětu získají informace a potřebné zkušenosti ke zdárnému sestavení své akademické práce, tj. zejména způsob psaní akademické práce, citování relevantních zdrojů a práce se zdroji.

Předmět bude vyučovat doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. a výuka bude probíhat ve čtvrtky v čase 16:15-17:45 SB 226 (cv.).