Registrace pro LS 2020/2021 – pro bakalářské studenty je nově otevřen oborově volitelný předmět 5RE302 Bakalářský seminář

Dovolujeme si upozornit studenty na bakalářském stupni, kteří se budou připravovat v následujících semestrech na sestavení své bakalářské práce, a zároveň mají dostatek volných kreditů pro oborově volitelné předměty, že si mohou aktuálně zaregistrovat předmět 5RE302 Bakalářský seminář.

V rámci tohoto předmětu získají informace a potřebné zkušenosti ke zdárnému sestavení své akademické práce, tj. zejména způsob psaní akademické práce, citování relevantních zdrojů a práce se zdroji. Součástí tohoto předmětu je rovněž i sestavení prvního „pracovního“ návrhu zaměření bakalářské práce.

Předmět bude vyučovat doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. a výuka bude probíhat ve čtvrtky v čase 12:45-14:15 s největší pravděpodobností opět on-line.