Rozjíždíme nový seznamovací kurz 5RE001 pro studenty (nejen) prvních ročníků bakalářského studia – REGISTRACE V InSIS ZAHÁJENA

Jak jsme již dříve avizovali, tak Katedra regionálních studií naplno rozjíždí nový mimosemestrální předmět 5RE001 Úvod do studia regionalistiky, který je určen studentům (nejen) prvního semestru prvního ročníku bakalářského programu jako SEZNAMOVACÍ PŘEDMET S PROGRAMEM VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

V InSISu je možné se do něj již nyní zaregistrovat – je vypsán mimosemestrálně. Jeho zakončení nebude pro studenty nikterak náročné, tj. formou diskusního kolokvia.

Důležitá je náplň a celkový program předmětu, který je zaměřen na praktické souvislosti studia, možnosti uplatnění v praxi, a proto jsou plánována setkání a diskuse s odborníky z praxe (obce, poradenské společnosti, ministerstva). S ohledem na současnou pandemickou situaci bude většina aktivit probíhat on-line formou v rámci MS Teams.

 

REGISTRACE PRO TENTO MIMOSEMESTRÁLNÍ KURZ JSOU V InSIS ZAHÁJENY!

 

Případné dotazy, prosíme, posílejte garantce předmětu Ing. Haně Černé Silovské, Ph.D. – hana.silovska@vse.cz

 

Těšíme se na viděnou!