Setkání a tématická přednáška pro delegaci studentů a zástupců KDI School of Public Policy and Management z Jižní Koreje

Dne 30. 8. 2019 navštívila NF VŠE delegace z KDI School of Public Policy and Management z Jižní Koreje (webové stránky ZDE) složená z 50 studentů a zástupců fakulty. V rámci návštěvy VŠE a Národohospodářské fakulty si poslechli jednak úvodní přednášku o univerzitě a naší fakultě (doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. – Katedra ekonomie) a dále tématickou přednášku na téma „Czech Republic: Introduction, economic view, geopolitical position in the European integration process“ (doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. – Katedra regionálních studií).

Návštěva  VŠE v Praze proběhla v rámci jejich mezinárodního programu „International Field Research and Study 2019“, v jehož rámci studenti navštívili v období od 22. do 31. srpna 2019 různé významné instituce v Evropě, např. OECD a UNESCO v Paříži, Světovou obchodní organizaci a OSN v Ženevě, Free University of Berlin a DIW v Berlíně (tj. Berlin School of Economics), HHL Leipzig Graduate School of Management a jako poslední VŠE v Praze.

Zástupci KDI univerzity potvrdili zájem o hlubší spolupráci s Národohospodářskou fakultou nejen v rámci možných studijních výměnných programů, ale také v oblasti vědy a výzkumu. Delegaci vedl Assoc. Prof. Cheol Liu a Hye June Kwon (Student Affairs Division).