Setkání zástupců KREG s delegací zástupců Ekonomické univerzity z Karagandy (Kazachstánu) a diskuse ohledně možné spolupráce v projektech VaV

Zástupci Katedry regionálních studií přivítali ve středu 29. května 2019 na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze, Národohospodářské fakultě, delegaci z Ekonomické univerzity v Karagandě z Kazachstánu. Hlavním předmětem společného setkání byla diskuse nad možnostmi spolupráce ve vědě a výzkumu, zejména ohledně možností přímého zapojení KREG do VaV projektů v Kazachstánu.

Ve vědeckých projektech podporovaných tamní národní agenturou pro vědu a výzkumu je preferováno zapojení zahraničních univerzit zejména ze zemí střední a východní Evropy. Zástupci obou stran se shodli na přípravě podkladů pro společný VaV projekt v průběhu roku 2019 s termínem podání návrhu projektu v roce 2020.

 

Jednání se za KREG účastnili doc. Pělucha, doc. Toth, prof. Macháček a Dr. Kouřilová.

Ekonomickou univerzitu v Karagandě reprezentovali:

1) Dr.Econ.Sci., professor Ayapbergen Taubayev, director of the Center of monitoring and development of scientific research

2) PhD, associate professor Dmitriy Ulybyshev, chief expert of the Center of monitoring and development of scientific research

3) PhD, associate professor Nurzhan Kenzhebekov, employee of department of tourism and restaurant business