Studenti vedlejší specializace KREG se zúčastnili meziuniverzitní soutěže České evaluační společnosti 2019

V rámci předmětu 5RE330 Projektový management se i v letošním roce zformovala skupina pěti studentů, kteří se dne 12. 12. 2019 zúčastnili prestižní meziuniverzitní soutěže České evaluační společnosti 2019 (dále jen ČES). Soutěž spočívá ve vypracování evaluačního plánu na jednotné zadání (program nebo projekt, se kterým se studenti mohou v reálném životě setkat). Zadání bylo tak jako každý rok soutěžícím týmům zaslané formou e-mailu v den soutěže, na jeho vypracování měli určený časový limit (9.00 – 14.30h), v jehož rámci musel tým sestavit a odeslat své řešení zpět kontaktní osobě z ČES. Vypracované návrhy budou hodnoceny dle hodnotících kritériích uvedených na webových stránkách ČES – ZDE.

Soutěžní tým za VŠE Praha v soutěži za rok 2019:

  • Bc. Štěpán Bechyně – 5. ročník, magisterské studium, obor regionalistika a veřejná správa,
  • Bc. Tereza Michalcová – 5. ročník, magisterské studium, obor regionalistika a veřejná správa,
  • Bc. Dana Nastoupilová – 5. ročník, magisterské studium, obor regionalistika a veřejná správa,
  • Bc. Ondřej Slabý – 4. ročník, magisterské studium, obor regionalistika a veřejná správa,
  • Bc. Jan Ulrych – 5. ročník, magisterské studium, obor hospodářská politika.

Vedlejší specializace: 5RR Rozvoj měst, obcí a regionů (více informací ZDE)

Koučem soutěžícího týmu za Vysokou školu ekonomickou v Praze, Národohospodářskou fakultu, byl opět doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v lednu 2020.

 

Držíme palce!