Studie institutu HÉTFA, na jejímž výzkumu KREG aktivně participovala: „COVID-19 and female entrepreneurs throughout Europe“

Maďarský výzkumný institut HÉTFA realizoval během letního období 2020 ve vybraných evropských zemích velký mezinárodní výzkum, který se týkal problematiky dopadů koronavirové pandemie na fungování a život žen podnikatelek. Katedra regionálních studií Vysoké školy ekonomické v Praze zajistila podmínky pro realizaci tohoto výzkumu v České republice, např. ve spolupráci s agenturou CzechInvest, Agenturou pro podnikání a inovace, Českomoravskou asociací podnikatele a manažerek a dalšími.

Výsledky tohoto unikátního výzkumu jsou dostupné ZDE.