Tematická přednáška náměstka ministra průmyslu a obchodu doc. Mariana Piechy a pracovníků MPO pro studenty v předmětu 5RE001

V pátek 10. 12. 2021 proběhla další tematická přednáška v rámci mimosemestrálního předmětu 5RE001 Úvod do studia regionalistiky náměstka ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Mariana Piechy, Ph.D. a to přímo v budově MPO v ulici Politických vězňů (Petschkův palác). Cílem přednášky bylo představení nejen historických souvislostí a vývoje průmyslu a obchodu na území dnešní České republiky, ale také aktuální agenda tohoto rezortu, způsoby řešení a podpory konkurenceschonosti hospodářství ČR v turbulentních globálních trendech.

Dále vystoupili v přednášce Ing. Petr Kolařík, Ph.D. a Ing. Jana Kolaříková, Ph.D., kteří prezentovali konkrétní zkušenosti s agendou implementace strukturální politiky EU v rámci gesce MPO, a dále své zkušenosti jako absolventi oboru regionalistika a veřejná správa (magisterský i doktorský stupeň studia).

Katedra regionálních studií děkuje kolegům z MPO za skvělou tematickou přednášku i prezentaci možností jejich budoucího uplatnění.

Níže uvádíme výběr některých momentů přednášky.