Úspěch diplomantky Martiny Kubíkové v soutěži ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce za rok 2021 (magisterský program Regionalistika a veřejná správa)

V letošním ročníku soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce uspěla diplomantka Ing. Martina Kubíková (magisterský studijní program Regionalistika a veřejná správa) s diplomovou prací s názvem „Východiska, možnosti a limity měření digitalizace a digitální výkonnosti regionů ČR“. Vedoucím diplomové práce byl doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících seminárních, bakalářských a diplomových prací.

Výsledky soutěže za rok 2021 byly zveřejněny na konci listopadu a jsou dostupné ZDE

 

GRATULUJEME K TOMUTO ÚSPĚCHU!

 

Anotace diplomové práce:

Diplomová práce se zabývá tématem digitalizace, která je v současné době považována za jeden z nejvýznamnějších faktorů regionální konkurenceschopnosti a regionálního růstu. Cílem této práce bylo zhodnotit postavení krajů České republiky v procesu digitalizace jejich území v rámci let 2010, 2014 a 2019 s bližším zaměřením na rok 2019. Došlo proto k vytvoření vlastního souhrnného indexu IDÚK (Index digitalizace území krajů), který vznikl jako snaha o regionalizaci mezinárodně uznávaného DESI. V práci byly ověřeny dvě hypotézy. V případě obou hypotéz nedošlo k jejich úplnému potvrzení. Nelze tedy potvrdit souvislost mezi úrovní digitalizace území krajů a jejich ekonomickou výkonností ani mírou urbanizace.

Úspěch diplomantky Martiny Kubíkové v soutěži ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce za rok 2021 (magisterský program Regionalistika a veřejná správa)