Úspěch výzkumného týmu KREG v univerzitní soutěži o Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci v roce 2021 – 3. místo v kategorii článek

Výzkumný tým pod vedením doc. Ing. Martina Pěluchy, Ph.D. uspěl v letošním udílení Ceny rektora VŠE za prestižní publikaci 2021 v kategorii článek a získal 3. místo. Výsledky letošního ročníku udílení cen jsou dostupné ZDE

Odborný článek s názvem „Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic“ byl publikován v prestižním zahraničním odborném periodiku Journal of Rural Studies, který vykázal v roce 2020 nadprůměrně vysokou úroveň impact faktoru (tj. IF=4,849) ve srovnání s jinými odbornými periodiky v oboru. Tento odborný článek je dedikován na výzkumný projekt GAČR (č. 20-17810S), který je realizován na Katedře regionálních studií, Národohospodářské fakulty VŠE Praha (období řešení 2020 – 2022) – název projektu – „Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem“.

Autoři představují kritickou analýzu a diskusi nedostatečně reflektované tématiky odolnosti (resilience) venkovských oblastí v rámci politiky aplikovaného zemědělského výzkumu. Základem příspěvku je zhodnocení a kritická reflexe relevance politiky aplikovaného zemědělského výzkumu pro potřeby zemědělské praxe na národní úrovni a také z pohledu obecných trendů v potřebách zemědělského výzkumu vymezených na úrovni EU. Zvláštní pozornost je věnována příkladu České republiky a mezinárodní komparaci situace v zemích střední Evropy. Výsledky ukazují určitou uzavřenost národního systému zemědělského výzkumu z hlediska podpory tradičních témat souvisejících s vytvářením inovací a posilováním environmentální dimenze konvenčního zemědělství. Naopak kontextové trendy vymezené na úrovni EU jsou v hodnocených národních přístupech aplikovaného zemědělského výzkumu velmi slabé (zejména role digitalizace, zemědělství 4.0 a širší aspekty rozvoje venkovských oblastí). Největší výzvou pro budoucí aplikovaný zemědělský výzkum bude rozvíjet roli zemědělství v kontextu širších aspektů odolnosti (resilience) venkova.

Citace: PĚLUCHA, Martin, KOUŘILOVÁ, Jana, KASABOV, Edward, FEURICH, Marek. 2021. Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic. Journal of Rural Studies, 82(2021), pp. 340 – 350. ISSN: 0743-0167

Vydavatel – Název časopisu:   Journal of Rural Studies

Vydavatel – Elsevier B.V. Registered Office: Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands

Impakt faktor:  4,849 (2020)

Webová adresa elektronické verze časopisu:

https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.030

 

Úspěch výzkumného týmu KREG v univerzitní soutěži o Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci v roce 2021 – 3. místo v kategorii článek