Úspěšná diplomantka KREG Nikola Koukalová získala ocenění od hejtmana Karlovarského kraje

Karlovarský kraj nabídl ve spolupráci s Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze studentům připravujícím diplomové práce, aby se soustředili na tématiku spojenou s územím regionu a především s činnostmi, které kraj zajišťuje. Konkrétně se jednalo o „Program odborné a empirické podpory diplomantů NF VŠE ze strany Karlovarského kraje“ (více informací ZDE).

Pro zvýšení motivace k účasti a zejména k podpoře aktivního a intenzivního přístupu studentů při sestavování diplomových prací v daných tématech stanovil Karlovarský kraj finanční odměny formou daru, přičemž pro úspěšně obhájené diplomové práce s hodnocením „výborně“ stanovil odměnu ve výši 10 000 Kč. Dnes již absolventka Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (Katedry regionálních studií), Nikola Koukalová úspěšně obhájila svou diplomovou práci (viz níže) na výbornou a ve středu 11. ledna 2023 převzala ocenění z rukou hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka během společného setkání na krajském úřadě (viz také tisková zpráva Karlovarského kraje – ZDE).

​Setkání se účastnil rovněž proděkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze prof. Martin Pělucha a také vedoucí diplomové práce z Katedry regionálních studií RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D, a také Ing. Stanislav Jambor, který působí na krajském úřadu Karlovarského kraje jako vedoucí oddělení organizační, správní a školských projektů/projekty z evropských fondů v oblasti vzdělávání (mj. také absolvent Národohospodářské fakulty VŠE v Praze).

Ing. Nikola Koukalová se ve své diplomové práci zaměřila na velmi inovativní téma, tj. zhodnocení potenciálu glampingu a off-grid ubytování v Karlovarském kraji. Jako odborný konzultant byl do této spolupráce zapojen náměstek hejtmana Ing. arch. Vojtěch Franta s gescí v oblasti lázeňství a cestovního ruchu.

 

Oceněná studentka:

Ing. Nikola Koukalová, název práce: Zhodnocení potenciálu glampingu a off-grid ubytování v Karlovarském kraji.

Vedoucí diplomové práce RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Abstrakt: Cílem diplomové práce je zhodnocení potenciálu glampingu a off-grid ubytování v Karlovarském kraji. Práce přináší ucelený přehled znalostí o udržitelném cestovním ruchu v kontextu regionálního rozvoje a charakterizuje glamping a off-grid ubytování. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z hlavních odvětví, je důležité se přizpůsobovat novým trendům a aktualizovat nabídku produktů cestovního ruchu. Práce dochází k závěru, že potenciál Karlovarského kraje pro rozvoj těchto alternativních forem ubytování je vysoký. V návaznosti na to je v závěru práce uveden seznam doporučení pro Karlovarský kraj s možnostmi rozvoje glampingu a off-grid ubytování.