V zimním semestru 2021/2022 je opět posílena role GIS – Geografických informačních systémů v předmětu 5RE311 – Informační systémy veřejné správy

V zimním semestru akademického roku 2021/2022 je opět posílena role Geografických informačních systémů – GIS v předmětu:

 5RE311 – Informační systémy veřejné správy

(3 ECTS kredity)

5RE311 je vhodný pro bakalářský i magisterský stupeň studia na VŠE.

V současné době se zvyšuje význam digitalizace a informačních systémů v souvislosti se 4.0 tedy čtvrtou průmyslovou revolucí, kam kromě e Governmentu, digitalizované ekonomiky, či internetu věcí, patří i prostorové analýzy a geografické informační systémy.

Kurz si klade za úkol seznámit posluchače i se základními přístupy architektury informačních systémů a způsobů jejich tvorby, které mají sloužit jako základ všeobecného rozhledu, na jehož základě bude posluchač schopen racionálně a koncepčně ovlivňovat rozvojové procesy společnosti.

Hlavní novinkou předmětu je rozšíření záběru GIS z pěti přednášek na sedm. Nabídne představení mapového softwaru ArcGIS, na kterém budou řešeny různé druhy zobrazení dat jejich vizualizace.  Součásti je i prostorová analýzy a ilustrace prostorových regresí pro různé ekonomické či sociodemografické faktory.

Studenti mají příležitost si tvorbu map vyzkoušet a po dobu trvání kurzu využívat placené licence ArcGIS Pro a ArcGIS Online.