Zástupci KREG se v Bratislavě zúčastnili expertního panelu k tématice rozvoje podnikání v zemích V4

Ve dnech 21. a 22. 1. 2020 proběhl v Bratislavě závěrečný workshop/expertní panel k problematice rozvoje podnikání v zemích V4. Expertního panelu se účastnili odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou podnikání z pohledu jeho podpory a také možnostmi ovlivnění příslušných politik na národní úrovni. Za ČR se workshopu aktivně účastnili Mgr. Ing. Kim Králík (Agentura pro podnikání a inovace), Ing. Jan Mašek (Agentura CzechInvest) a RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). Za VŠE Praha se workshopu účastnili doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. a RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Celkem se workshopu účastnilo 18 odborníků ze Slovenska, Polska, Maďarska a Česka.

Program workshopu a jeho závěry jsou dostupné na webových stránkách projektu „V4 Network on Entrepreneurship“, v jehož rámci byl workshop realizován – viz ZDE. Projekt je financován z Visegrádského fondu.