Dva nové články akademických pracovníků KREG v časopisech evidovaných na WoS v rámci projektu Grantové agentury České republiky

Akademičtí pracovníci Katedry regionálních studií uspěli v recenzním řízení se dvěma odbornými články v časopisech evidovaných na Web of Science. Články byly vytvořeny v rámci projektu „Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem“, který je financován Grantovou agenturou České republiky (více informací ZDE).

 

1. KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin. Are primary schools a development and stabilisation factor of rural municipalities? A study of the differences in their importance in the Czech suburban, intermediate and peripheral countryside. Eastern European Countryside [online]. 2020, roč. 26, č. 1, s. 201–228. eISSN 2300-8717. ISSN 1232-8855. DOI: 10.12775/eec.2020.008. [IF a AIS 2019: 0.455 | 0.049] [SJR 2019: 0.241] [FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50400)]

Cílem tohoto článku je zhodnocení významu základních škol v malých obcích do 800 obyvatel ve třech různých typech regionů na úrovni NUTS 3, tj. suburbánního (Středočeský kraj), středně stabilizovaného venkovského regionu s nízkou hustotou obyvatel (Jihočeský kraj) a převážně venkovského regionu (kraj Vysočina).   

Full-text je dostupný ZDE.

 

2. PĚLUCHA, Martin, KOUŘILOVÁ, Jana, KASABOV, Edward, FEURICH, Marek. 2021. Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic. Journal of Rural Studies, 82(2021), pp. 340 – 350. (Impact Factor: 3.544, 2019). Ranking (2019) – Q1 Geography (JIF Percentile 86.310), Q1 Regional & Urban Planning (JIF Percentile 83.333). ISSN: 0743-0167

Článek je zaměřen na kritickou reflexi podchycení některých klíčových evropských trendů v nastavení zemědělského aplikovaného výzkumu. Abstrakt a hlavní zjištění jsou dostupné ZDE.