Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na 2 pracovní místa k rozpočtu a financování. KREG navíc vyhlásil téma diplomové práce v oblasti rozpočtování.

KREG navázala dlouhodobou spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy v oblasti rozpočtování.

 

Na základě jejich námětu doc. Toth vyhlásil nové téma diplomové práce:Místní daně v mezinárodním kontextu, komparace motivačních schémat ČR s vybranou zemí“, kdy pracovníci magistrátu mohou diplomantovi poskytovat konzultační podporu.

 

Zároveň budeme mít významné hosty na přednáškách předmětu 5RE445 Metody hodnocení hospodaření obcí a krajů:

  1. Rozpočtový proces hl. m. Prahy– přednášející Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ředitel odboru rozpočtu (úterý 26.4. od 14:30 na 232SB)
  2. Chudé město pražské– přednášející Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy (úterý 3.5. od 14:30 na 232SB).

Kam zveme i studenty dalších regionalistických předmětů.

 

Zároveň magistrát nabízí 2 nové pracovní pozice, neboť se domnívá, že …“dle našeho názoru jde o pracovní místa vhodná pro absolventy nebo „brzké“ absolventy inženýrského studia, přičemž právě Vaše katedra vzdělává a celkově profiluje zcela typické adepty na tyto dvě pozice“.

Požadavky na pracovní pozice jsou dostupné ZDE.

Termín podání přihlášek – nejpozději dne 28. února 2022 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.