Aktuality

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na pracovní místo k rozpočtu a financování

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlásil začátkem září 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy Stručná náplň práce:zabezpečování oblasti rozpočtu odborů Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a příspěvkovýc h organizací hl. m. Prahy (dále jen „PO“) zajišťování finančního vypořádání […]

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na pracovní místo k rozpočtu a financování

MMR – odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení vyhlásilo výběrové řízení na pozici Metodik/metodička ITI – Integrovaných územních investic

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení urbánní politiky a strategií, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici MMR_316: Metodik/metodička ITI, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Co […]

MMR – odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení vyhlásilo výběrové řízení na pozici Metodik/metodička ITI – Integrovaných územních investic

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí dvě pracovní pozice: Referent/Referentka do odboru strukturálních fondů

Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení autorizace plateb odboru strukturálních fondů sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní pozice do oddělení autorizace plateb. Název pozice: referent / referentka autorizace plateb (typová pozice finanční manažer) – s0909, a to na dobu určitou, po dobu výkonu zahraniční služby stávajícího státního zaměstnance. Tato pozice bude vykonávána v […]

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí dvě pracovní pozice: Referent/Referentka do odboru strukturálních fondů

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na 2 pracovní místa k rozpočtu a financování

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlásil začátkem června 2022 výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pozice: rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy Stručná náplň práce pro první pozici: pořizování rozpočtových opatření ve vztahu k příspěvkovým organizacím (školy a školská zařízení) zřizovaným městskými částmi a k […]

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na 2 pracovní místa k rozpočtu a financování

Exkurze do Kamenice – 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje

V pátek 6.5.2022 jsem v rámci předmětu 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje vyrazili na exkurzi do Kamenice, obce v suburbánní zóně hl. m. Prahy, abychom se setkali na obecním úřadě s panem starostou Ing. Pavlem Čermákem. Pan starosta nám velmi zajímavě popisoval problémy obcí, které se nacházejí v zázemí hl. m. Prahy a které jsou stále více dotčeny probíhající […]

Exkurze do Kamenice – 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje

Přednáška Ing. Adama Šimčíka z Nejvyššího kontrolního úřadu – 5RE305 a 5RE002

Ve čtvrtek 5.5.2022 jsme se v rámci předmětů 5RE305 Regionální politika, programování a projektování v regionálním rozvoji a 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje setkali s Ing. Adamem Šimčíkem, který působí v Nejvyšším kontrolním úřadu. Ing. Adam Šimčík nás zajímavým způsobem seznámil se samotným NKÚ a jeho rolí nezávislé kontrolní instituce, jejímž posláním je kontrolovat hospodaření státu, a také […]

Přednáška Ing. Adama Šimčíka z Nejvyššího kontrolního úřadu – 5RE305 a 5RE002

Úspěšní diplomanti KREG dostali ocenění od hejtmana Karlovarského kraje

Karlovarský kraj nabídl ve spolupráci s Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze studentům připravujícím diplomové práce, aby se soustředili na tématiku spojenou s územím regionu a především s činnostmi, které kraj zajišťuje. Konkrétně se jednalo o „Program odborné a empirické podpory diplomantů NF VŠE ze strany Karlovarského kraje“ (více informací ZDE). Pro zvýšení motivace […]

Úspěšní diplomanti KREG dostali ocenění od hejtmana Karlovarského kraje

Prague City Tourism – exkurze v rámci předmětů 5RE335 a 5RE002

Ve středu 13. 4. 2022 jsme v rámci předmětů 5RE335 Cestovní ruch a regionální rozvoj a 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje navštívili Staroměstskou radnici v Praze, kde jsme se setkali s pracovníky Prague City Tourism (viz také ZDE), organizace destinačního managementu hl. města Prahy, která usiluje o udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Celou akci pro […]

Prague City Tourism – exkurze v rámci předmětů 5RE335 a 5RE002

Exkurze na Úřadu městské části Praha 6 v rámci předmětů 5RE314 a 5RE002

Ve středu 30. 3. 2022 jsme se v rámci předmětů 3RE314 Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů a 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje seznámili s problematikou rozvoje MČ Praha 6 a fungování jejího úřadu díky poutavému výkladu Mgr. Jakuba Stárka, místostarosty Prahy 6, a Ing. Jana Holického, MBA, tajemníka ÚMČ. Na závěr nás […]

Exkurze na Úřadu městské části Praha 6 v rámci předmětů 5RE314 a 5RE002

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na pracovní místo k rozpočtu a financování

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlásil dne 23. března 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy. Stručná náplň práce realizace rozpočtových opatření ve vztahu k městským částem a kontrola správnosti pořízených úprav rozpočtu schválených orgány města městskými částmi, zpracování oznámení o […]

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na pracovní místo k rozpočtu a financování

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: