Archiv rubriky: Aktuality

Přednáška o Středočeském inovačním centru pro studenty bakalářského oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

Ve čtvrtek 4.4.2019 proběhla v rámci předmětu 5RE305 Regionální politika, programování a projektování v regionálním rozvoji přednáška o Středočeském inovačním centru, které bylo založeno na podporu výzkumu, vývoje a inovací na území Středočeského kraje (více ZDE). Pracovník centra, Ing. Jakub Hudec, který je absolventem našeho oboru, nás seznámil s činnostmi, které centrum realizuje, a také se s námi podělil […]

Přednáška o Středočeském inovačním centru pro studenty bakalářského oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

Průběžná zpráva ze studijní stáže doktoranda Ing. Marka Feuricha ve Velké Británii

Ing. Marek Feurich, student doktorského studia na NF, v současné době absolvuje dvouměsíční studijní stáž na Northumbria University v Newcastlu ve Velké Británii. Velmi úzce spolupracuje s prof. Johnem Shuttem a prof. Joyce Liddle a v rámci svého pobytu se zaměřuje na zmapování vývoje financování z EU v regionu Severovýchoní Anglie, konkrétně za období od […]

Přednáška o Středočeském inovačním centru pro studenty bakalářského oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

Tématická přednáška CzechInvest pro studenty Regionálních studií – podnikání v ČR a after-care programy

Ve čtvrtek 28.3.2019 jsme v rámci předmětu 5RE400 Regionální struktury ČR a Evropy uvítali Ing. Kláru Černou, vedoucí oddělení AfterCare. Její přednášky se zúčastnili i někteří studenti bakalářského studia. Paní Ing. Černá nám přiblížila činnost CzechInvestu i svou vlastní agendu – následnou péči o investory, kteří působí v ČR. Na závěr přednášky nás seznámila s možnostmi, které CzechInvest […]

Přednáška o Středočeském inovačním centru pro studenty bakalářského oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

Magistrát Hl. města Prahy vyhlásil výběrové řízení na pracovní místo rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka

Rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0149) Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou Plný pracovní úvazek. Předpokládaný nástup: dle dohody. Bližší informace o pracovním místě naleznete na  www.praha.eu v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy nebo ZDE

Exkurze v rámci předmětu 5RE314 Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů

Ve středu 20. března 2019 jsme navštívili Úřad městské části Praha – Klánovice, kde jsme se setkali s paní starostkou, Mgr. Zorkou Starčevičovou, která nás provedla po úřadu a představila nám všechny své spolupracovníky a jejich agendu. Dozvěděli jsme o historii, ale i o současnosti Klánovic, o tom, co se povedlo, ale také o problémech, které […]

KREG se stal partnerem a spoluorganizátorem mezinárodní vědecké konference MĚ100 2019

KREG se stal partnerem a spoluorganizátorem mezinárodní vědecké konference MĚ100 2019, která se uskuteční v úterý 5. listopadu 2019. Hlavním koordinátorem této významně vědecké události v tématice regionálních a urbánních studií je ČVUT Praha, přičemž dalšími partnerskými institucemi této konference jsou významná vědecko-výzkumná pracoviště nejen v ČR, ale také na Slovensku a Polsku. Konkrétní informace […]

Projekt mezinárodní spolupráce „V4 Network on Entrepreneurship”

Katedra regionálních studií je jedním z partnerů projektu „V4 Network on Entrepreneurship“ financovaného z Visegradského fondu. Cílem projektu je spolupráce výzkumných organizací zabývajících se problematikou podnikání v lokálním a regionálním rozvoji a umožnit výměnu, sdílení a přenos zkušeností, dobré i špatné praxe podpory rozvoje malých a středních podniků v zemích V4. V rámci připravovaných akcí (tj. konference a […]

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil výběrové řízení na pracovní místo finanční referent / referentka projektu v odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy

Finanční referent / referentka projektu v odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3054) Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou, po dobu trvání projektu, nejdéle do 30. 6. 2020. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody. Bližší informace o pracovním místě naleznete na  www.praha.eu v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města […]

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil výběrové řízení na pracovní místo finanční referent / referentka projektu v odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy

Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy vyhlásilo dne 8. února 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy. Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. února 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města […]

Gratulace! Studenti vedlejší specializace KREG uspěli v meziuniverzitní soutěži České evaluační společnosti

V rámci předmětu 5RE330 Projektový management se zformovala skupina pěti studentů, kteří se dne 6. 12. 2018 zúčastnili prestižní meziuniverzitní soutěže České evaluační společnosti (dále jen ČES). Soutěž spočívá ve vypracování evaluačního plánu na jednotné zadání (program nebo projekt, se kterým se studenti mohou v reálném životě setkat). Zadání bylo tak jako každý rok soutěžícím […]

Gratulace! Studenti vedlejší specializace KREG uspěli v meziuniverzitní soutěži České evaluační společnosti