Prof. Martin Pělucha (VŠE) společně s doc. Romanem Chytilkem (MUNI) vedli interaktivní seminář s názvem „Science4Policy“ na Masarykově univerzitě v Brně

Prof. Martin Pělucha (VŠE Praha) společně s doc. Romanem Chytilkem (Masarykova univerzita) přednášeli a vedli interaktivní seminář s názvem „Science4Policy“, který vychází z konceptu vzdělávacího školení připraveného JRC – Joint Research Centre Evropské komise. Oba přednášející absolvovali v roce 2023 „školení školitelů“ v Bruselu v prostorách JRC a nyní uspořádali tento modul školení pro akademické pracovníky SYRI – Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik v Brně. Interaktivní školení se konalo v zasedací místnosti rektorátu Masarykovy univerzity v Brně.
Vědci Národního institutu SYRI se v rámci interaktivního školení učili, jak komunikovat svoje odborné závěry směrem k politikům. „Česká akademická sféra má v tomto směru stále velké rezervy“, říká Roman Chytilek, který v rámci SYRI vede výzkumnou skupinu zaměřenou na Právo a vládnutí. Základní předpokladem k jejich překonání je uvědomění si rozdílů mezi vědeckou a decizní sférou a respekt k nim. „Hodně se mluví o rozhodování na základě vědeckých dat. Ty je ale potřeba decizní sféře předávat určitým způsobem. Vědci musí pochopit svou roli v tomto procesu a správně komunikovat,“ uvedl další z lektorů Martin Pělucha z VŠE.
Absolventi workshopu „Věda pro politiku“ získali praktické dovednosti pro komunikaci svého výzkumu zejména v politicky citlivých kontextech a obtížných tématech, u kterých neexistuje široká společenská shoda na jejich řešení. Do této oblasti patří orientace v politickém rozhodování, efektivní prezentace důkazů a rozvíjení snahy o zvýšení užitečnosti vědecké expertizy pro decizní sféru.

Další zdroje – viz tisková zpráva SYRI – ZDE