Vyhlášené výběrové řízení na nové pracovní místo v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 30. dubna 2024 v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka

v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy

Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1 11, struktura platu: základní plat v 11. PT (25.280 Kč až 37.170 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 18.580 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků

Stručná náplň práce a další pokyny jsou uvedeny v tomto souboru ZDE

Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 23. května 2024 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.