doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

InSIS: doc. Ing, Jitka Peková, CSc.

Kancelář: NB 323, JH 413

Telefon: +420 224 095 506

+420 384 417 119

e-mail: jitka.pekova@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Specializuji se na veřejné finance, finance územní samosprávy a finance neziskových organizací. Titul CSc. jsem obdržela na VŠE Praha v roce 1978, docentem – obor finance jsem od r. 1987. Od roku 1971 pracuji na VŠE Praha , od r. 1971 na katedře financí a úvěru, od roku 1990 na katedře veřejných financí, od r. 2001 na katedře regionálních studií.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • Veřejné finance
  • Finance veřejné správy a veřejného sektoru
  • Finance územní samosprávy

Vědecké publikace

PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. Mandatorní výdaje v: Kol. Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o RUD. Výzkumný úkol pro MF ČR. Praha: VŠE, 2009.

PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-614-1, str. 588.

PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1, str. 644.

RENÉ WOKOUN, PAVEL MATES, JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ et. al. Základy regionálních věd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, kap. 10, str. 185 – 251. ISBN 978-80-7380-304-9.

PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejný sektor – řízení a financování. Kap. č. 1.1 – 1.6.; č. 1.8 – 1.9; kap. č. 2 – č. 3. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-936-4, str. 488.

KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva – udržitelný rozvoj a finance. Kap. č. 15 – 19. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-910-4, str. 300.

PEKOVÁ, Jitka (2015). Sdružování obcí – teoretické základy a praxe. Studie k meziobecní spolupráci v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. Praha : KREG NF VŠE, 2015. 30 s.

PLZÁKOVÁ, Lucie, STUDNIČKA, Petr, TITTELBACHOVÁ, Šárka (2016). Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch. Praha : Vysoká škola hotelová, 2016. 101 s. (Další autoři: TOTH, Petr, PEKOVÁ, Jitka).

PEKOVÁ, Jitka, JETMAR, Marek, TOTH, Petr (2019). Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2019. 784 s. ASPI. ISBN 978-80-7598-209-4. eISBN 978-80-7598-210-0. ISBN 978-80-7598-211-7 (mobi).


Mezi mé zajmy patří divadlo, četba, rekreační plavání.

Mám syna a dva vnuky.

 

Výukové podklady – 5RE320 Veřejné finance:

5RE320 – Výukové podklady

 

Výukové podklady pro – 5RE403 Finance veřejné správy a veřejného sektoru:

5RE403 – Výukové podklady