Aktuality

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Studentům a absolventům vysokých škol nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. V době uzávěrky programu, která je nově dvakrát během akademické roku, tedy 1. září 2019 a 1. února 2020, musí mít žadatelé již alespoň bakalářský titul. Stipendium se uděluje na dobu 4 – […]

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

MMR nabízí pozici na dohodu o pracovní činnosti do týmu Evaluační jednotky NOK

Ministerstvo pro místní rozvoj hledá kolegyni nebo kolegu na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) do týmu Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci. Koho hledají? Někoho, kdo umí / rozumí / má zkušenosti s jakoukoli společenskovědní metodou (např. rozhovory, fokusní skupiny, dotazníkové šetření, statistické metody, kontrafaktuální metody a další); Ideální je pak zkušenost přímo s evaluacemi (ale není […]

MMR nabízí pozici na dohodu o pracovní činnosti do týmu Evaluační jednotky NOK

5RE335 Cestovní ruch a regionální rozvoj – exkurze do Roudnice nad Labem

Ve středu 10.4.2019 jsme v rámci předmětu 5RE335 Cestovní ruch a regionální rozvoj navštívili Roudnici nad Labem s cílem zhodnotit atraktivitu místa pro lokální/regionální rozvoj cestovního ruchu. Roudnice nad Labem se sice nachází na území Ústeckého kraje, ale z Prahy je velmi dobře dopravně dostupná. Pro lepší poznání města, jeho historie a památek jsme zvolili prohlídku s průvodcem organizovanou […]

5RE335 Cestovní ruch a regionální rozvoj – exkurze do Roudnice nad Labem

Přednáška o Středočeském inovačním centru pro studenty bakalářského oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

Ve čtvrtek 4.4.2019 proběhla v rámci předmětu 5RE305 Regionální politika, programování a projektování v regionálním rozvoji přednáška o Středočeském inovačním centru, které bylo založeno na podporu výzkumu, vývoje a inovací na území Středočeského kraje (více ZDE). Pracovník centra, Ing. Jakub Hudec, který je absolventem našeho oboru, nás seznámil s činnostmi, které centrum realizuje, a také se s námi podělil […]

Přednáška o Středočeském inovačním centru pro studenty bakalářského oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

Průběžná zpráva ze studijní stáže doktoranda Ing. Marka Feuricha ve Velké Británii

Ing. Marek Feurich, student doktorského studia na NF, v současné době absolvuje dvouměsíční studijní stáž na Northumbria University v Newcastlu ve Velké Británii. Velmi úzce spolupracuje s prof. Johnem Shuttem a prof. Joyce Liddle a v rámci svého pobytu se zaměřuje na zmapování vývoje financování z EU v regionu Severovýchoní Anglie, konkrétně za období od […]

Průběžná zpráva ze studijní stáže doktoranda Ing. Marka Feuricha ve Velké Británii

Tématická přednáška CzechInvest pro studenty Regionálních studií – podnikání v ČR a after-care programy

Ve čtvrtek 28.3.2019 jsme v rámci předmětu 5RE400 Regionální struktury ČR a Evropy uvítali Ing. Kláru Černou, vedoucí oddělení AfterCare. Její přednášky se zúčastnili i někteří studenti bakalářského studia. Paní Ing. Černá nám přiblížila činnost CzechInvestu i svou vlastní agendu – následnou péči o investory, kteří působí v ČR. Na závěr přednášky nás seznámila s možnostmi, které CzechInvest […]

Tématická přednáška CzechInvest pro studenty Regionálních studií – podnikání v ČR a after-care programy

Magistrát Hl. města Prahy vyhlásil výběrové řízení na pracovní místo rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka

Rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0149) Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou Plný pracovní úvazek. Předpokládaný nástup: dle dohody. Bližší informace o pracovním místě naleznete na  www.praha.eu v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy nebo ZDE

Exkurze v rámci předmětu 5RE314 Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů

Ve středu 20. března 2019 jsme navštívili Úřad městské části Praha – Klánovice, kde jsme se setkali s paní starostkou, Mgr. Zorkou Starčevičovou, která nás provedla po úřadu a představila nám všechny své spolupracovníky a jejich agendu. Dozvěděli jsme o historii, ale i o současnosti Klánovic, o tom, co se povedlo, ale také o problémech, které […]

KREG se stal partnerem a spoluorganizátorem mezinárodní vědecké konference MĚ100 2019

KREG se stal partnerem a spoluorganizátorem mezinárodní vědecké konference MĚ100 2019, která se uskuteční v úterý 5. listopadu 2019. Hlavním koordinátorem této významně vědecké události v tématice regionálních a urbánních studií je ČVUT Praha, přičemž dalšími partnerskými institucemi této konference jsou významná vědecko-výzkumná pracoviště nejen v ČR, ale také na Slovensku a Polsku. Konkrétní informace […]

Projekt mezinárodní spolupráce „V4 Network on Entrepreneurship”

Katedra regionálních studií je jedním z partnerů projektu „V4 Network on Entrepreneurship“ financovaného z Visegradského fondu. Cílem projektu je spolupráce výzkumných organizací zabývajících se problematikou podnikání v lokálním a regionálním rozvoji a umožnit výměnu, sdílení a přenos zkušeností, dobré i špatné praxe podpory rozvoje malých a středních podniků v zemích V4. V rámci připravovaných akcí (tj. konference a […]

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: