Aktuality

KREG se stal partnerem a spoluorganizátorem mezinárodní vědecké konference MĚ100 2019

KREG se stal partnerem a spoluorganizátorem mezinárodní vědecké konference MĚ100 2019, která se uskuteční v úterý 5. listopadu 2019. Hlavním koordinátorem této významně vědecké události v tématice regionálních a urbánních studií je ČVUT Praha, přičemž dalšími partnerskými institucemi této konference jsou významná vědecko-výzkumná pracoviště nejen v ČR, ale také na Slovensku a Polsku. Konkrétní informace […]

Projekt mezinárodní spolupráce „V4 Network on Entrepreneurship”

Katedra regionálních studií je jedním z partnerů projektu „V4 Network on Entrepreneurship“ financovaného z Visegradského fondu. Cílem projektu je spolupráce výzkumných organizací zabývajících se problematikou podnikání v lokálním a regionálním rozvoji a umožnit výměnu, sdílení a přenos zkušeností, dobré i špatné praxe podpory rozvoje malých a středních podniků v zemích V4. V rámci připravovaných akcí (tj. konference a […]

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil výběrové řízení na pracovní místo finanční referent / referentka projektu v odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy

Finanční referent / referentka projektu v odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3054) Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou, po dobu trvání projektu, nejdéle do 30. 6. 2020. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody. Bližší informace o pracovním místě naleznete na  www.praha.eu v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města […]

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil výběrové řízení na pracovní místo finanční referent / referentka projektu v odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy

Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy vyhlásilo dne 8. února 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy. Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. února 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města […]

Gratulace! Studenti vedlejší specializace KREG uspěli v meziuniverzitní soutěži České evaluační společnosti

V rámci předmětu 5RE330 Projektový management se zformovala skupina pěti studentů, kteří se dne 6. 12. 2018 zúčastnili prestižní meziuniverzitní soutěže České evaluační společnosti (dále jen ČES). Soutěž spočívá ve vypracování evaluačního plánu na jednotné zadání (program nebo projekt, se kterým se studenti mohou v reálném životě setkat). Zadání bylo tak jako každý rok soutěžícím […]

Gratulace! Studenti vedlejší specializace KREG uspěli v meziuniverzitní soutěži České evaluační společnosti

Nový odborný článek KREG v časopise indexovaném na Web of Science

V rámci výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky byl přijat k publikování další odborný článek v odborném periodiku Evaluation and Program Planning, který je indexován na Web of Science. Autoři příspěvku: Martin Pělucha (VŠE), Viktor Květoň (UK) a Oto Potluka (University of Basel) Název příspěvku: Using mixed method approach in measuring effects of training […]

MPO nabízí pracovní pozici referent/referentka autorizace plateb (typová pozice finanční manažer)

Referent/Referentka do odboru strukturálních fondů Nabídka pracovní pozice referent/referentka státní správy – finanční manažer/ka – do oddělení autorizace plateb Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení.Oddělení autorizace plateb přijme referenta/referentku na pozici referent/referentka autorizace plateb (typová pozice […]

MPO nabízí pracovní pozici referent/referentka autorizace plateb (typová pozice finanční manažer)

Studenti vedlejší specializace KREG se zúčastnili meziuniverzitní soutěže České evaluační společnosti

V rámci předmětu 5RE330 Projektový management se zformovala skupina pěti studentů, kteří se dne 6. 12. 2018 zúčastnili prestižní meziuniverzitní soutěže České evaluační společnosti (dále jen ČES). Soutěž spočívá ve vypracování evaluačního plánu na jednotné zadání (program nebo projekt, se kterým se studenti mohou v reálném životě setkat). Zadání bylo tak jako každý rok soutěžícím […]

KREG řídil kulatý stůl Národního konventu o EU k tématu reformy Společné zemědělské politiky

V pátek 9. listopadu 2018 se konala diskuse v rámci kulatého stolu Národního konventu o EU k tématu Reformy Společné zemědělské politiky (dále jen SZP). Do diskuze o budoucnosti Společné zemědělské politiky po r. 2020 se zapojili představitelé Úřadu vlády ČR a relevantních ministerstev (MZE, MMR), Evropského parlamentu, dále zástupci profesních organizací (Agrární komora, Zemědělský svaz ČR), odborů, […]

ČSÚ hledá analytika do oddělení svodných analýz

Český statistický úřad hledá analytika do oddělení svodných analýz. Pozice je velmi perspektivní a zajímavá pro absolventy či doktorandy v oblasti aplikované ekonomie či statistiky. Více informací naleznete v následujícím informačním letáku.

ČSÚ hledá analytika do oddělení svodných analýz

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: